EN
Close menu

Blog

Phone Icon
Phone Icon

Blog

Inwestycja w sztukę – jak zacząć?

Alternatywne inwestycje cieszą się dużą powodzeniem, co ma odzwierciedlenie w uwzględnianiu ich w realizowanych strategiach inwestycyjnych. Szczególnie popularne są inwestycje w dzieła sztuki. W jakie dzieła sztuki warto inwestować i na jaki zwrot można liczyć?

Wzrost popularności w inwestowanie w sztukę

Osoby zamożne (HNWI – High Net Worth Individuals, Very High NWI i Ultra High NWI) pomnażają zgromadzony majątek, korzystając z różnych instrumentów inwestycyjnych. Zarządzanie majątkiem w dużej części sprowadza się do wyboru narzędzi inwestycyjnych i monitorowania wyników uzyskiwanych przy ich pomocy. Obok nieruchomości czy funduszy inwestycyjnych, w ostatnich latach popularne stało się inwestowanie w sztukę, co wielu specjalistów wiąże z coraz większym zainteresowaniem zarządzaniem holistycznym.

Obrazy, grafiki czy rzeźby nie są już nabywane wyłącznie przez kolekcjonerów, którzy doskonale orientują się w specyfice tego segmentu rynku. Z raportu „Art & Finance 2019” przygotowanego przez Deloitte i ArtTactic wynika, że zarówno osoby zamożne, jak i profesjonalni zarządcy majątkiem chcą lokować posiadany kapitał w dzieła sztuki. W 2017 r. chęć inwestowania w sztukę deklarowało 66% ankietowanych, podczas gdy dwa lata później było to już 81% respondentów. Liczby najlepiej obrazują potencjał tego segmentu inwestycji – można oczekiwać, że wraz ze wzrostem zainteresowania twórczością artystów, będą rosły również ceny poszczególnych dzieł.

Jak zacząć inwestować w sztukę? 

Osoby zamożne przed inwestowaniem w sztukę często skutecznie powstrzymuje brak znajomości rynku. W jakie dzieła sztuki inwestować? Efekty pracy, których artystów mają największe szanse stać się pożądanymi wśród kolekcjonerów? Początkujący inwestorzy nie powinni samodzielnie podejmować decyzji o zakupie obrazów czy rzeźb, ale skorzystać z profesjonalnego doradztwa. Marchand czy art advisor to eksperci, którzy wskażą zarówno, w co warto inwestować, jak i gdzie nabyć wybrane dzieła. Pomoc specjalistów to najłatwiejszy sposób, aby zorientować się w aktualnych trendach na rynku i zakupić dzieła ze sprawdzonego źródła.

Jak inwestować w dzieła sztuki? W przypadku inwestycji w sztukę można wskazać na dwa modele:

  • inwestowanie w dzieła artystów o znanych nazwiskach,
  • zakup obrazów, rzeźb itp. młodych artystów, których twórczość nie jest jeszcze znana szerszej publiczności.

Wybór drogi inwestowania w dużej mierze zależy od tolerancji inwestora na ryzyko oraz środków, jakie jest on w stanie wyłożyć na zakup dzieł. Za bezpieczniejszą uchodzi inwestycja w dzieła znanych twórców. Do najpopularniejszych polskich artystów należą przedstawiciele okresu Młodej Polski, w tym przede wszystkim Stanisław Wyspiański, Leon Wyczółkowski czy Władysław Podkowiński. Inwestycje w dzieła sztuki sygnowane nazwiskami wymienionych artystów liczone są w setkach tysięcy złotych.

Inwestycja w sztukę – ile można zarobić?

W ostatnich latach inwestycja w dzieła sztuki jest interesującą propozycją z kilku powodów. W przypadku dzieł znanych artystów jest to dość stabilna i bezpieczna lokata kapitału, doskonale wpisująca się w potrzeby osób zamożnych, mających niski poziom tolerancji ryzyka. Znaczenie ma również to, że inwestycja w sztukę może być traktowana jako zarówno krótko-, jak i długoterminowa lokata aktywów. Ile jednak można zarobić, wybierając inwestowanie w sztukę? 

Oszacowanie opłacalności inwestycji w sztukę w wielu przypadkach jest praktycznie niemożliwe. Dotyczy to w szczególności zakupu dzieł młodych artystów. W ich przypadku inwestorzy nie mają żadnej pewności, że zainwestowane środki w przyszłości zostaną pomnożone – mogą polegać jedynie na przewidywaniach ekspertów, którzy bacznie obserwują ruchy kolekcjonerów. Z kolei w przypadku dzieł znanych twórców zarobek może być liczony nawet w setkach tysięcy złotych – ostateczna kwota w dużej mierze zależy od tego, jak długo dane dzieło pozostanie w zasobach inwestora oraz tego, czy twórca dzieła zyska w tym czasie na popularności.

Inwestycja w sztukę – o czym trzeba pamiętać?

Aby mieć pełen obraz rynku inwestycji w dzieła artystów, nie można zapomnieć o ograniczeniach wpływających na obrót dziełami sztuki. Mowa przede wszystkim o braku jednolitych regulacji na całym świecie, dzięki którym inwestycja w dzieła sztuki byłaby łatwiejsza. Brak wspomnianych norm negatywnie przekłada się też na ocenę ryzyka inwestycyjnego i możliwości wykorzystania posiadanych dzieł sztuki jako zabezpieczenia np. dla zaciąganych kredytów. 
Dobrą wiadomością dla inwestorów, którzy chcieliby nauczyć się, jak inwestować w sztukę, jest fakt, że decydując się na dzieło jednego z bardziej znanych artystów, nie powinni mieć problemu z jego zbyciem. Dotyczy to zarówno czasów gospodarczej prosperity, jak i gospodarczego spowolnienia. Dzieła znanych artystów są pożądane przez kolekcjonerów na całym świecie, a część z nich postrzega je jako bezpieczną inwestycję posiadanych aktywów finansowych.