Доступно сейчас Апартаменты на продажу

Prezentacja 8. piętra ZŁOTEJ 44

 

Basen o długości 25 metrów to największe tego typu udogodnienie w prywatnym budynku rezydencjonalnym w Polsce.

 

Złotą Aukcję na rzecz Fundacji Omeny Mensah poprowadziła sama Omenaa Mensah wraz z Andrzejem Sołtysikiem.

 

Zielony taras o powierzchni 400 mkw. z całorocznym jacuzzi oferuje spektakularny widok na Salę Kongresową i Pałac Kultury i Nauki.

 

Michał Skotnicki, Prezes Zarządu BBI Development S.A. otworzył oficjalną część prezentacji piętra rekreacyjno-sportowego. Podkreślił, że ZŁOTA 44 wyznacza nowy standard w segmencie super-premium.

 

Uroczystości otwarcia strefy rekreacyjno-sportowej ZŁOTEJ 44 uświetnili swoją obecnością znani i lubiani — Mariusz Czerkawski, Omenaa Mensah, Anita Werner i Piotr Kraśko.

 

Przedstawiciele BBI Development S.A. i Amstar (od lewej: Michał Skotnicki, Alicja Kościesza, Rafał Szczepański, Jeffrey Stonger) oraz zaproszeni goście (Karolina Szostak) w trakcie Złotej Aukcji, podczas której licytowano przedmioty na rzecz fundacji Omeny Mensah.

 

Podczas Złotej Aukcji zlicytowano m.in koszulkę z autografem podarowaną przez Roberta Lewandowskiego, jednego z przyszłych mieszkańców ZŁOTEJ 44. Łączny dochód z Aukcji wyniósł 160 000 złotych.

 

Pokaz kolekcji Tomaotomo w wyjątkowej scenerii – na basenie został specjalnie zainstalowany przezroczysty wybieg.

 

Jedna z kreacji Hector & Karger — zainspirowana klasycznym stylem ZŁOTEJ 44 — została przekazana na Złotą Aukcję.

 

Projektant Tomasz Olejniczak olśnił zgromadzonych gości eleganckimi kreacjami z kolekcji Tomaotomo.

 

Klub rezydentów to elegancko zaaranżowana przestrzeń do spotkań, pracy czy relaksu z widokiem na basen.

 

Dzięki dedykowanemu podziałowi torów basen zapewni możliwość zarówno pływania wyczynowego, jak i relaksu w gronie rodziny.

 

Basen o długości aż 25 metrów umożliwia pływanie wyczynowe, jak i relaks w gronie rodziny. Cała przestrzeń wokół basenu oraz w strefie SPA została wyłożona kwarcytem wydobywanym tylko w jednym miejscu na świecie – w szwajcarskiej dolinie Vals.

 

400-metrowy taras w ZŁOTEJ 44 projektanci podzielili na dwie strefy: mokrą i suchą. Dzięki temu mieszkańcy budynku i ich goście będą mogli spędzać wolny czas wedle uznania — korzystać zarówno z nowoczesnego podświetlanego jacuzzi, jak i wygodnej strefy wypoczynkowej.

ZŁOTA 44 recreational floor presentation

 

A 25 m long swimming pool is the biggest amenity of this type in a private residence in Poland.

 

Złota Charity Auction dedicated to Omenaa Mensah Foundation was chaired by Omenaa Mensah herself alongside with Andrzej Sołtysik.

 

400 sq. m. of external green terrace with a yearlong Jacuzzi offers spectacular views on Congress Hall and the Palace of Culture and Science.

 

The President of BBI Development S.A., Mr. Michał Skotnicki, launched the official presentation of recreational floor. Mr. Skotnicki underlined, that ZŁOTA 44 sets a new standard in super-premium segment.

 

ZŁOTA 44 recreational floor presentation was honoured by well-known celebrities such as Mariusz Czerkawski, Omenaa Mensah, Anita Werner and Piotr Kraśko.

 

BBI Development and Amstar representatives (from left: Michał Skotnicki, Alicja Kościesza, Rafał Szczepański, Jeffrey Stonger) as well as invited guests (Karolina Szostak) during the Złota Charity Auction for Omenaa Mensah Foundation.

 

During ZŁOTA 44 recreational floor presentation a Złota Charity Auction for Omenaa Mensah Foundation was also held. Invited guests auctioned works of art for a total price of 160 000 PLN.

 

A Tomaotomo fashion show in extraordinary scenery – a transparent catwalk installed inside the swimming pool.

 

One of the designs from Hector & Karger – inspired by ZŁOTA 44 classic style – was given for Złota Charity Auction.

 

A fashion designer, Mr. Tomasz Olejniczak, delighted guests with his elegant outfits by Tomaotomo.

 

Residents’ Club is a glamorous space arranged for meetings, work and relaxation overlooking the swimming pool.

 

A special swimming pool design, allows for professional swimming as well as family relaxation.

 

A 25 m long swimming pool allows for professional swimming as well as relaxation and family time. The whole space around the swimming pool and SPA was finished with quartzite mined only in one place in the whole world – Vals valley in Switzerland.

 

Designers have split ZŁOTA 44 400 sq. m external terrace into two areas: wet and dry. Thanks to this, residents and their guests, will be able to relax in the way they please – make use of modern backlit Jacuzzi or comfortable relax zone.

Polski rynek nieruchomości luksusowych przechodzi w ostatnim czasie znaczne ożywienie. W połączeniu z silnym i dynamicznym rozwojem kraju, sprawia to, że inwestycje w nieruchomość z segmentu super premium w Polsce cieszą się wśród klientów dużą i stale rosnącą popularnością.
Paweł Sztejter, Partner w REAS

Tyle trzeba zapłacić za 1 m2 apartamentu w wybranych miastach świata.
Dane w euro w 2014 roku.


Podaj swój adres email, aby otrzymać darmowy raport dotyczący rynku warszawskiego przygotowany przez REAS, autorytet regionu w kwestii nieruchomości.

Lukratywny zysk z wynajmu w Warszawie plasujący się na poziomie między 7,5% a 8,5%, to jeden z kluczowych elementów dla których warto zainwestować właśnie w Polsce. Warszawa znacząco wyróżnia się wysokościami osiągalnych profitów na tle wielkich europejskich miast, jak Londyn (2%-5.5%), Paryż (3%-4%), Berlin (3%-4%) czy Budapeszt (6%-7%). Dzisiaj, dynamiczny wzrost inwestycji w Warszawie przypomina sytuację obserwowaną kilka lat temu w Berlinie.
Źródło: Charles Weston-Baker, Dyrektor działu Nieruchomości Międzynarodowych, Savills

Wszystkie światła na Warszawę

Dzięki prężnie rozwijającej się gospodarce wartość nieruchomości i gruntów w Warszawie stale rośnie. Wiąże się to z takimi czynnikami, jak:

Polski rynek mieszkaniowy został uznany za największą nadzieję dla europejskiej branży nieruchomości.
Źródło: PwC & Urban Land Institute, Nowe Trendy w Europie

Dlaczego inwestować w ZŁOTĄ 44?

Prywatny sektor wynajmu w Warszawie przyciąga największą liczbę indywidualnych i instytucjonalnych inwestorów, z których każdy chce osiągnąć jak najwyższy zwrot.

Dodatkowo nabywcy mieszkający poza Warszawą, czy Polską będą mogli skorzystać z usług specjalistycznej firmy, która za pośrednictwem profesjonalnego zespołu managerów będzie kompleksowo wyręczać właścicieli w czynnościach związanych z codziennym zarządzaniem apartamentem czy zarządzać procesem najmu.

Poland: Europe’s most attractive property market.
Source: EY, European Real Estate Assets Investment Trend Indicator

How much you have to pay for 1m2 apartment in selected cities around the world.
Data in Euros in 2014.


Submit your email address to download your free report on the Warsaw market by REAS, the region’s leading real estate authority.

The favourable gross rental yields in Warsaw, regularly averaging between 7.5% and 8.5%, is one of the key attractions for investors. Compared to similar markets, Warsaw significantly outperforms achievable yields in large European cities such as London (2%-5.5%), Paris (3%-4%), Berlin (3%-4%) and Budapest (6%-7%). The energy and influx of investment coming into Warsaw at the moment is reminiscent of the situation in Berlin several years ago.
Source: Charles Weston-Baker, Head of Residential International, Savills

Spotlight on Warsaw

With the economy booming, land and residential property values in Warsaw are rising and expected to continue to do so due to the unique combination of:

Polish residential market is tagged as having the best prospects in Europe’s real estate industry.
Source: PwC & Urban Land Institute, Emerging Trends in Europe

Why Invest at ZŁOTA 44?

The private rental sector in Warsaw has become a major focus for individual and institutional investors, each looking to take advantage of the exceptionally high returns.

International investors are particularly attracted by the «full-service rental managment» at ZŁOTA 44, with which landlords delegate total day-to-day responsibility for renting and managing their apartments to a professional management team, assuring total convenience and peace of mind.

Сегодня Польская экономика 6я по величине в ЕС и самая развитая в странах Центральной и Северной Европы (СЕЕ). По прогнозам, к 2022 году Польша войдет в эксклюзивный клуб самых развитых экономик мира G-20.

Польша: самый привлекательный рынок недвижимости в Европе
Источник: EY, European Real Estate Assets Investment Trend Indicator

Все внимание на Варшаву

Экономика страны на подъеме, цены на недвижимость и землю в Варшаве растут. И буду продолжать идти в верх из-за влияния ряда следующих уникальных факторов:

Польский рынок жилой недвижимости считают самым перспективным в Европе в этой сфере.
Источник: PwC & Urban Land Institute, Emerging Trends in Europe

Зачем инвестировать в ZŁOTA 44?

Частный арендный сектор в Варшаве стал основным направлением для индивидуальных и институциональных инвесторов. Каждый из них хочет воспользоваться исключительно высокой доходностью этого сегмента.

Зарубежных инвесторов особенно привлекает сервис «беззаботной» сдачи в аренду от ZŁOTA 44. С ним домовладельцы-арендодатели делегирует повседневную ответственность за аренду и управление их квартирой профессиональной команде компании.

Стоимость 1 кв. м квартиры в некоторых городах.
Данные 2014 года в евро.


Пожалуйста, впишите свой адрес, чтобы получить бесплатный отчет о рынке Варшавы от компании REAS — уважаемая организация в сфере недвижимости.

Один из основных факторов, который привлекает инвесторов – высокая доходность Варшавы (в среднем 7,5%-8,5%). По сравнению с аналогичными рынками Европы, Варшава значительно превосходит возможный уровень дохода в крупных европейских городах: Лондон (2%-5.5%), Париж (3%-4%), Берлин (3%-4%) и Будапешт (6%-7%). Интенсивность и объем притока инвестиций, которые сейчас поступают в Варшаву напоминают ситуацию, которая наблюдалась в Берлине несколько лет назад.
Источник: Чарльз Уэстон-Бейкер, Руководитель отдела жилой международного недвижимости, Savills

Budynek

Architektura powinna mówić w imieniu miasta i ludzi, którzy w nim żyją.

ZŁOTA 44 przekształciła krajobraz miasta i stała się nową ikoną Warszawy.

Więcej

przewiń w dół

Apartamenty

Sukces zasługuje na unikalną oprawę.

Połączenie światowego designu ze spektakularnymi widokami tworzy niezwykłą życiową przestrzeń.

Więcej

przewiń w dół

Udogodnienia

Wyjątkowy styl życia wymaga luksusu w każdym detalu.

Liczne udogodnienia rekreacyjne i biznesowe kreują niezrównane doznania.

Więcej

przewiń w dół

Okolica

Serce metropolii nadaje niepowtarzalny rytm życia.

Położona w centrum miasta ZŁOTA 44 pozwala jej mieszkańcom delektować się życiem w wielkomiejskim stylu.

WięcejBuilding

Architecture should represent a city and its people.

ZŁOTA 44 has transformed the city skyline, and is now the new icon of Warsaw.

More

scroll down

Apartments

Success deserves a prestigious setting.

The combination of world class design and spectacular views creates the ultimate living space.

More

scroll down

Amenities

An extraordinary life calls for extraordinary luxury.

A mix of recreational and business amenities designed to create an unmatched living experience.

More

scroll down

Neighborhood

City-center living embodies a way of life.

Located in the heart of downtown Warsaw, ZŁOTA 44 provides an unparalleled cultural experience for its residents.

MoreЗдание

Архитектура должна представлять город и его людей.

ZŁOTA 44 преобразила панораму города и сейчас она — новая икона Варшавы.

детали

scroll down

Апартаменты

Успех требует престижной обстановки.

Сочетание дизайна мирового уровня и захватывающего вида создают высококлассное пространство для жизни.

детали

scroll down

Удобства

Для экстраординарной жизни необходима исключительная роскошь.

Микс развлекательных и бизнес удобств разработан так, чтобы создать бесподобные возможности для жизни.

детали

scroll down

Инфраструктура

Жизнь с центре города диктует правила.

ZŁOTA 44 расположена в самом центре Варшавы и обеспечивает своим жителям беспрецедентные культурные возможности.

деталиZapraszamy do odwiedzenia apartamentów pokazowych.

Złota 44 Sp. z o.o.

ul. Złota 44, 00-120 Warszawa

+48 22 250 14 44
info@zlota44.com

 

Inwestorzy

BBI Development
bbidevelopment.pl

Amstar
amstar.com

Wyślij zapytanie

Zostaw swoje dane. Nasz doradca skontaktuje się z Tobą w przeciągu 24h:

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

Złota 44 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 2, 02-566 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000217238, z kapitałem zakładowym w wysokości 270.378.900,00 zł, NIP: 5252307249, REGON: 015814840.

Opisy oraz wizualizacje zawarte na niniejszej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.) i zostały udostępnione jedynie dla celów informacyjnych. Wizualizacje mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako ostateczny projekt wykonawczy. Informacje o przedsięwzięciu deweloperskim pod nazwą Złota 44 zostały zawarte w prospekcie, zgodnie z Ustawą z 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z 2011 r., Nr 232, poz. 1377 ze zm.).
+48 22 250 14 44
info@zlota44.com

 

Инвесторы

BBI Development
bbidevelopment.pl

Amstar
amstar.com

Register Your Interest

Złota 44 зр. г o.o. с местонахождением в Варшаве на улице Puławska 2, 02-566 Варшава, вошел в реестр предпринимателей Национального судебного реестра районного суда по столице Варшаве, 12 бизнес-подразделения Национального Судебного Реестра под KRS No. 0000217238, с акционерным капиталом PLN 270,378,900.00, НПВ: 5252307249, REGON: 015814840.

Описания и визуализации, представленные в этом документе, не является предложением, как определено в Гражданском кодексе (Законодательный вестник № 16 1964 года, пункт 93, с поправками), и опубликованы исключительно в информационных целях. Визуализации чисто иллюстративный характер и не может рассматриваться в качестве конечных конструкций исполнения. Информация о проекте Złota 44 можно найти в проспекте эмиссии, в соответствии с Законом от 16 сентября 2011 года о защите прав покупателя на квартиру или односемейных домов (J.L. 2011.Sec. 232, пункт 1377).
+48 22 250 14 44
info@zlota44.com

 

Investors

BBI Development
bbidevelopment.pl

Amstar
amstar.com

Register Your Interest

Złota 44 sp. z o.o. with its registered office in Warsaw at Puławska 2 street, 02-566 Warsaw, entered in the register of entrepreneurs of the National Court Register by the District Court for the capital city of Warsaw, 12th Business Division of the National Court Register under KRS No. 0000217238, with share capital PLN 270,378,900.00, NIP: 5252307249, REGON: 015814840.

The descriptions and visualizations presented in this document shall not constitute an offer as defined in the Civil Code (Journal of Laws No. 16 of 1964, item 93, as amended), and are published solely for information purposes. The visualizations are purely illustrative, and cannot be treated as final execution designs. Information about the Zlota 44 project is to be found in the prospectus, pursuant to the Act of September 16, 2011 on the protection of the rights of a purchaser of an apartment or a single-family house (J. L. 2011.Sec. 232, item 1377).
Warszawa to fascynujące miasto, gdzie spotykają się różnorodne historie, idee i możliwości.

ZŁOTA 44 otoczona jest najlepszymi hotelami i restauracjami, sklepami cenionych marek oraz sławnymi zabytkami i obiektami kulturalnymi. Okolica zapewnia bezpośredni dostęp do niezwykłych miejsc, takich jak Muzeum Narodowe, Pałac Kultury, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Filharmonia Narodowa, oraz do wielu teatrów i galerii sztuki.

Варшава — это очаровательный город с невероятной атмосферой; это место, где пересекаются разнообразные идеи, история и возможности.

ZŁOTA 44 окружена престижными отелями, ресторанами, бутиками международных тигровых марок и известными историческими и культурными достопримечательностями. Место, в котором стоит этот небоскреб находится в сама центре культуры столицы. В непосредственной близости к Национальному музею, Дворцу культуры и науки, к Музею современного искусства, который находится на стадии создания сейчас, к Национальной филармонии, а также, ко многим театрам и художественным галереям.

Warsaw is a fascinating city with an incredible atmosphere; a place where diverse ideas, history and opportunities intersect.

ZŁOTA 44 is surrounded by prestigious hotels, restaurants, international retailers, and famous historical and cultural landmarks. This area provides direct access to incredibly rich cultural experiences such as the National Museum, Palace of Culture, the planned Museum of Modern Art, the National Philharmonic, and many theaters and art galleries.

Szereg luksusowych usług towarzyszy rezydentom ZŁOTEJ 44. Ósme piętro zapewnia mieszkańcom 1400 m2 komfortu i wygody poprzez liczne udogodnienia rekreacyjne i biznesowe, które zostały zaprojektowane, aby zapewnić niezrównaną jakość życia tym, którzy nazywają ZŁOTĄ 44 domem.

 • 25-metrowy basen (największy w Polsce prywatny basen)
 • w pełni wyposażona siłownia
 • gabinety masażu
 • sauna fińska
 • łaźnia
 • przestronny taras z leżakami
 • zewnętrzne jacuzzi
 • dwie sale konferencyjne
 • sala kinowa z symulatorem do gry w golfa
 • pokój zabaw dla dzieci
 • piwniczka do starzenia i degustacji win
 • przechowalnie przesyłek
 • pomieszczenie na rowery

ZŁOTA 44 предлагает множество роскошных услуг и удобств для создания самого лучшего образа жизни резидентов дома. На восьмом этаже здания, общей площадью 1400 кв. м, организовано пространство для отдыха и бизнеса. Здесь все создано для того, чтобы обеспечить непревзойденное времяпрепровождение всем, кто называет ZŁOTA 44 домом.

Удобства:

 • ассейн 25 метров (самый большой крытый бассейн в Польше)
 • Полностью оборудованный тренажерный зал
 • Массажные кабинеты
 • Финская сауна
 • Паровая баня
 • Просторная терраса с шезлонгами
 • Джакузи на открытом воздухе
 • Два конференц-зала
 • Частный кинотеатр с гольф-симулятором
 • Игровая комната для детей
 • Винный погреб
 • Кладовые помещения
 • Помещение для хранения велосипедов

A multitude of luxurious services accompany the residents of ZŁOTA 44. The eighth floor provides residents with 1400 m2 of comfort and convenience through a mix of recreational and business amenities, which are designed to provide an unmatched living experience for those who call ZŁOTA 44 home.

Amenities include:

 • 25-meter swimming pool (Poland’s largest private indoor pool)
 • fully-equipped gym
 • massage rooms
 • Finnish sauna
 • steam room
 • spacious terrace with sun loungers
 • outdoor jacuzzi
 • two conference rooms
 • private cinema with golf simulator
 • playroom for children
 • wine cellar
 • parcel storage rooms
 • bicycle storage

Unikatowość kształtu wieży nadaje indywidualny charakter apartamentom, każdy z nich ma niepowtarzalną wielkość i układ. Połączenie światowego designu ze spektakularnymi widokami tworzy niezwykłą życiową przestrzeń.

Jonathan Clarke

Jakość wykonania kreuje niezrównany styl życia
Jonathan Clarke
Dyrektor Działu Architektury Wnętrz
Woods Bagot, Londyn

Projekty wnętrz autorstwa Woods Bagot harmonizują z bryłą i charakterem budynku, wpisując się w elegancki styl współczesnej europejskiej estetyki.

Nowa oferta ZŁOTEJ 44 daje dużą swobodę wyboru i przewiduje aż 9 wariantów wykończenia wnętrz.

Pobierz katalog wykończenia wnętrz

Оригинальная форма здания придает квартирам индивидуальный характер, у каждой из них свой собственный уникальный размер, форма и расположение. Сочетание дизайна мирового класса и захватывающего вида создают уникальное место для жизни.

Джонатан Кларк

Качество изготовления создает непревзойденный образ жизни
Джонатан Кларк
Woods Bagot, Лондон

Элегантный современный европейский стиль дизайна интерьера от Woods Bagot дополнил структуру и характер здания.

ZŁOTA 44 предоставляет свободу выбора и предлагает 9 вариантов интерьерных решений.

Загрузить детальная брошюра

The distinctive shape of the building gives these apartments their own individual character, each one having its own unique size, shape and layout. This combination of world-class design and spectacular views creates the ultimate living space.

Jonathan Clarke

Quality workmanship creates an unmatched lifestyle
Jonathan Clarke
Woods Bagot, London

The Woods Bagot interior designs complement the body and character of the building and exemplify the elegant style of modern European design.

The new ZŁOTA 44 offer gives a great freedom of choice and provides up to 9 variants of interior design.

Download fit-out brochure

ZŁOTA 44, zaprojektowana przez światowej sławy architekta Daniela Libeskinda, jest najwyższą wieżą mieszkalną tej klasy w Unii Europejskiej — 192 metry, 52 piętra i 287 unikalnych apartamentów. Ten prestiżowy adres zredefiniował pojęcie luksusu i zapewnia standard odzwierciedlający sukces i aspiracje Polaków.

ZŁOTA 44 oferuje spektakularne widoki i światowej klasy udogodnienia, które kreują styl życia, jakiego w Polsce dotychczas nie było.

 

Architektura jest jak muzyka
— ma poruszać duszę
Daniel Libeskind
Architekt
Studio Libeskind Nowy Jork

Idea kształtu Złotej 44 zrodziła się w mojej głowie, ­kiedy myślałem o mieście, którego piękno zostało wskrzeszone z epok zniszczenia i ucisku. Chciałem ubrać Warszawę przeszłości i przyszłości w konkretny kształt, oddać poczucie wolności i afirmacji codziennego życia. Inspirowała mnie przede wszystkim tożsamość tego niezwykłego miejsca i potencjał, jaki ma ono w sobie.

Budynek został wzniesiony przy użyciu innowacyjnych projektów i materiałów. Jego niezwykła fasada jako jedyna w Polsce posiada system trójszybowych paneli, a każdy z jej elementów był indywidualnie projektowany i ręcznie wykonany. Dzięki temu spełnia najwyższe wymogi w zakresie energooszczędności i maksymalnie redukuje hałas.

ZŁOTA 44 создан всемирно известным архитектором Даниэлем Либескиндом. Это самый высокий жилой небоскреб в своем классе в Европейском Союзе — высота 192 метра, 52 этажа с 287 уникальными апартаментами. Этот престижный адрес предлагает роскошную жизнь в Польше и устанавливает новый стандарт, который отражает успех и устремление польского народа.

ZŁOTA 44 обеспечивает захватывающий панорамный вид и удобства мирового класса; создает сообщество и образ жизни, которых еще не было в Польше.

 

Архитектура, как музыка
— он должна трогать душу
Даниэль Либескинд
Архитектор
Studio Libeskind Нью Йорк

Концепция и дизайн Złota 44 впервые пришла мне в голову, когда я размышлял о этом воскресшем после стольких лет уничтожения и гнета городе. Я хотел объединить прошлое и будущее Варшавы в одну конкретную форму, а также вложить в нее суть и смысл свободы современного общества сегодня. Но на самом деле, больше всего меня вдохновили индивидуальность и потенциал этого удивительного города!

Здание создано по инновационному дизайну, из современных материалов. Уникальный фасад небоскреба – единственный в своем роде в Польше. Он создан по технологии специализированного тройного остекления. Каждый элемент фасада разработан индивидуально и изготовлен вручную, он отвечает самым высоким стандартам энергоэффективности и звукоизоляции.

ZŁOTA 44, designed by internationally renowned architect Daniel Libeskind, is the tallest residential tower in its class in the European Union — stretching 192 meters tall, 52 stories high, and featuring 287 unique apartments. This prestigious address redefines luxury living in Poland, and sets a new standard that reflects both the successes and aspirations of the Polish people.

ZŁOTA 44 delivers spectacular panoramic views and world-class amenities that create a community and lifestyle that doesn’t yet exist in Poland.

 

Architecture is like music
— it has to move the soul
Daniel Libeskind
Architect
Studio Libeskind New York

The concept and design of Złota 44 first came to mind as I was reflecting on this city which has been resurrected after ages of de­struction and oppression. I wanted to capture both the Warsaw of the past and the future into one specific shape, as well give a sense of the freedom and affirmation of everyday life today. More than anything I was inspired by the identity and the potential of this amazing city!

This building was created with innovative designs and materials, and is the only one in Poland to feature this façade with a specialized triple-glazed technology. Each element of the façade was individually designed and hand-crafted, ensuring that the façade meets the highest standards of energy efficiency and noise reduction.