Wyszukaj Apartamenty w sprzedaży

Zapraszamy do odwiedzenia apartamentów pokazowych.

Złota 44 Sp. z o.o.

ul. Złota 44, 00-120 Warszawa

 

+48 22 250 14 44
info@zlota44.com

 

Inwestorzy

BBI Development
bbidevelopment.pl

Amstar
amstar.com

Wyślij zapytanie

Zostaw swoje dane. Nasz doradca skontaktuje się z Tobą w przeciągu 24h:
* Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uzyskania odpowiedzi na przesłane zapytanie, poprzez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Administratorem Danych Osobowych jest ZŁOTA 44 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Puławskiej 2.

** W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przekazywanie informacji o ofertach dotyczących Inwestycji realizowanej przez spółkę Złota 44 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000217238, REGON: 015814840, NIP: 5252307249 (dalej także jako „Spółka”), jak również informacji o przedsięwzięciach oraz aktualnościach dotyczących Spółki, a także przesyłanie zaproszeń na organizowane przez Spółkę wydarzenia, akcje promocyjne. Tym samym, wyrażam zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej dotyczącej Spółki za pomocą: poczty elektronicznej i/lub telefonu. Zostałem poinformowany/a, że niniejszą zgodę mogę odwołać w każdym czasie, poprzez wysłanie informacji o odwołaniu zgody na adres rodo@zlota44.com lub pocztą tradycyjną na poniżej podany adres Spółki.

Administratorem Państwa danych takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu będzie: Złota 44 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 2 (02-566 Warszawa), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr. KRS 0000217238, REGON: 015814840, NIP: 5252307249, tel.: +48 664 52 44 44.

Dane będą przetwarzane jedynie w celu realizacji opisanych wyżej celów, do czasu odwołania przez Państwa zgody oraz ewentualnie wypełnienia ciążących na Spółce obowiązków prawnych.

Mają Państwo prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz przeniesienia danych.

Administrator nie będzie stosować wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Państwa dane osobowe mogą być przez nas udostępniane innym odbiorcom, przy pomocy których przetwarzamy Państwa dane w powyższym celu, takim jak spółki powiązane lub inne współpracujące z nami na innej podstawie niż powiązanie prawne lub współpracujące ze Spółką na innej podstawie niż powiązanie prawne, podwykonawcy, podmioty świadczące usługi na naszą rzecz w ramach obsługi Spółki przy powyższych celach - we współpracy z którymi realizujemy projekty, organizujemy wydarzenia, akcje promocyjne.

Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. do USA. W państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego poziom ochrony danych osobowych może być niższy. Administrator podejmuje działania zmierzające do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony Państwa danych i zgodności z obowiązującymi przepisami ochrony danych osobowych.

Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej, w tym poznać w szczegółach jak wykonywać swoje prawa, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności umieszczoną na stronie internetowej http://zlota44.com/ lub prosimy o wiadomość na następujący adres e-mail: rodo@zlota44.com

 * Akceptacja powyższych warunków i udzielenie zgody
 ** Akceptacja powyższych warunków i udzielenie zgody

Złota 44 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 2, 02-566 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000217238, z kapitałem zakładowym w wysokości 270.378.900,00 zł, NIP: 5252307249, REGON: 015814840.

Opisy oraz wizualizacje zawarte na niniejszej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.) i zostały udostępnione jedynie dla celów informacyjnych. Wizualizacje mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako ostateczny projekt wykonawczy. Informacje o przedsięwzięciu deweloperskim pod nazwą Złota 44 zostały zawarte w prospekcie, zgodnie z Ustawą z 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z 2011 r., Nr 232, poz. 1377 ze zm.).